Zbornik radova Ekonomskog fakulteta
 u Istočnom Sarajevu

The Proceedings of the Faculty of Economics
in East Sarajevo

 

Godina 2008 Broj 2  (pdf)

 

(Napomena: PDF verzija sadrži: naslovnu stranu, impresum, sadržaj, apstrakte/sažetke na srpskom i engleskom jeziku)

   

 
SADRŽAJ

Blok  I: Obrazovanje ekonomista za 21. Vijek

TEMATSKI DIO

PRIVREDNI RAZVOJ, INTELEKTUALNI KAPITAL, POSTINDUSTRIJSKO DOBA, TEHNOLOŠKE PROMJENE
Branko Đerić

OBRAZOVANJE FINANSIJSKIH MENADŽERA I EKSPERATA ZA 21. VIJEK
Novo Plakalović

KRATAK OSVRT NA ZNAČAJ STATISTIKE U OBRAZOVANJU EKONOMISTA DANAS
Vaso Dragović

OBRAZOVANJE EKONOMISTA ZA 21. VIJEK U 21. VIJEKU
Mitar Miljanović

IZAZOVI OBRAZOVANJA EKONOMISTA U OBLASTI FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA
Radomir Božić

OSAVREMENJAVANJE VISOKOG OBRAZOVANJA KAO FAKTOR STVARANJA EKONOMISTE OSPOSOBLJENOG ZA IZAZOVE TRŽIŠNE EKONOMIJE
Ranko Markuš


Blok II: Slobodna istraživanja

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

MAKROEKONOMSKE POLITIKE, POMOĆ MMF – a I POTENCIJALI FINANSIJSKE KRIZE U BiH
Novo Plakalović

EVALUACIJA ZAJMA – MODELI SERIJSKIH OTPLATA
Milivoj Krčmar

MAKROEKONOMSKI EFEKTI TRANSPARENTNOSTI MONETARNE POLITIKE
Borivoje Krušković


PRETHODNA SAOPŠTENJA

IZVORI POKRIĆA I ODRŽIVOSTI DEFICITA TEKUĆIH TRANSAKCIJA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI – ISKUSTVA SRBIJE
Radovan Kovačević

DRUŠTVENO – EKONOMSKI PROBLEMI POLJOPRIVREDE I SELA REPUBLIKE SRPSKE
Nedeljko Tica, Radovan Pejanović

EMPIRIJSKA ANALIZA KORISTI OD UVOĐENJA NIŽE STOPE POREZA NA DODATU VRIJEDNOST
Aleksandar Stojanović

ANALIZA TRŽIŠNE KONCENTRACIJE U VODEĆIM PRIVREDNIM GRANAMA BiH
Mladen Rebić


PREGLEDNI ČLANCI

PROBLEMI U POSLOVANJU MALIH PREDUZEĆA KAO I EKONOMSKI PODSTICAJI NJIHOVOG RAZVOJA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
Slobodan Subotić

ULOGA STUDIJE IZVODLJIVOSTI U INVESTICIONIM AKTIVNOSTIMA
Predrag Vuković

PRILOG ISTRAŽIVANJIMA PRIRODE VEZE FINANSIJSKOG I REALNOG SEKTORA
Marko Đogo

MODELI FIKSNIH I SLUČAJNIH EFEKATA U ANALIZI PODATAKA PANELA
Mladen Fulurija

ULOGA LANACA SNABDIJEVANJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
Slađana Radović


Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova