Zbornik radova Ekonomskog fakulteta
 u Istočnom Sarajevu

The Proceedings of the Faculty of Economics
in East Sarajevo


 

Godina 2011 Broj 5

 


   

IMPRESSUM

 

SADRŽAJ

 

IZVORNI NAUČNI RADOVI

MEĐUZAVISNOST MOTIVACIJE ZAPOSLENIH I PRODUKTIVNOSTI U PREDUZEĆU
Marko Šarčević i Goran Balotić

AGRARNI ODNOSI U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU TURSKE I AUSTRO-UGARSKE OKUPACIJE I NJIHOVO RAZRJEŠENJE AGRARNOM REFORMOM OD 1919. DO 1931. GODINE
Joko Sparavalo

BOSNIA AND HERZEGOVINA MONETARY SYSTEM AND TRADE DEFICIT
Marko Đogo

 

PRETHODNA SAOPŠTENJA

A RISK-INCOME METHOD OF ROYALTY RATE CALCULATION IN CASE OF FRANCHISING
Ivan Kotliarov

KRIZA I EKONOMSKE PARADIGME
Novo Plakalović

ANALIZA PROFITABILNOSTI KUPACA
Radojko Lukić, Rajko Radović i Srđan Lalić

ULOGA MARKETINGA U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA
Biljana Veljković

RAZVOJNA STRATEGIJA NR KINE: INOVATIVNOST I ZNAČAJ PATENATA U PODIZANJU KONKURENTNOSTI PRIVREDE
Mladen Rebić

 

PREGLEDNI RADOVI

UZROČNO - POSLJEDIČNA POVEZANOST POJAVE FINANSIJSKIH KRIZA I MAKROEKONOMSKIH FAKTORA OKRUŽENJA
Dragana Bašić

EFEKTI OTKUPA AKCIJA PRI FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU KOMPANIJA
Valentina Duvnjak i Nebojša Balaban

PARTNERSTVO SA KANALIMA MARKETINGA U SVRHU UNAPREĐIVANJA IMIDŽA TURISTIČKE DESTINACIJE
Jadranka Dragičević

ZNAČAJ I ULOGA RAČUNOVODSTVA TROŠKOVA U UPRAVLJANJU KRIZOM PREDUZEĆA
Nemanja Todorović

UTICAJ BEZBJEDNOSNIH INTEGRACIJA NA PRILIV STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA
Milić Ristić

GLOBALNA FINANSIJSKA I GRČKA DUŽNIČKA KRIZA
Vesna Prorok

MEĐUNARODNA TRŽIŠNA ORIJENTACIJA FAKTORI KOJI JE USMJERAVAJU, NJIHOVA SNAGA I ZNAČAJ
Vedran Stanetić

UOGA LOKALNE ZAJEDNICE U RAZVOJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Nenad Koprivica

TEORIJA IGARA I STRATEŠKO PONAŠANJE OLIGOPOLA
Slađana Radović

ZNAČAJ I ODLIKE EFIKASNOG UPRAVLJANJA PRODAJNOM PROMOCIJOM U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA
Sanja Ćorić

ALOKACIJA AKTIVE – INSTRUMENT UPRAVLJANJA RIZICIMA NA TRŽIŠTU KAPITALA
Saša Stevanović

 

STRUČNI RADOVI

FINANSIJSKE INFORMACIJE – OSNOVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
Mira Pešić-Andrijić

PROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE BIVŠE SFRJ
Ljubiša Vladušić

KONCEPT KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U BANKAMA
Petra Marković

KREIRANJE OPTIMALNOG PORTFOLIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA SAVREMENIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA
Dragan Milovanović

MOTIVACIJA MENADŽERA I NJIHOV UTICAJ NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIH
Dragiša Delić

POZICIJA BOSNE I HERCEGOVINE NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU
Dijana Grahovac

ZNAČAJ I DOPRINOS OBVEZNICA REPUBLIKE SRPSKE
Vesna Bogičević

UPRAVLJANJE KVALITETOM BANKARSKIH USLUGA
Marijana Mandić

 

PRIKAZI KNJIGA

ŠTEDNJA I EKONOMSKI RAST U BIH
Marko Đogo

INDUSTRIAL ORGANIZATION: Theory and Practice
Mladen Rebić

 

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova