Izdavač:
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Alekse Šantića 3, Pale
Tel: 057/226-651
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
http://www.ekofis.org

 

Za izdavača:
prof. dr Ljubiša Vladušić
Dekan

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr Vesna Prorok

Uredništvo:
Novo Plakalović, Nikola Gluhović, Vesna Prorok, Mladen Rebić, Marko  Đogo, Borka Popović, Dragan Plakalović, Nemanja Šarenac, Goran Balotić

Međunarodno uredništvo:
Tahir Mahmutefendić (London, England), Zoltan Barcskai (Budapest, Hungary), Branka Likić-Brborić (Linköping, Sweden), Milorad Ivanišević (Belgrade, Serbia), Radovan Kovačević (Belgrade, Serbia), Milojko Arsić (Belgrade, Serbia), Slobodan Malinić (Kragujevac, Serbia, Jolán Velencei (Budapest, Hungary), Boda György (Budapest, Hungary), Teoman Duman (Antalya, Turkey), Gerd Wassenberg (Gelsenkirchen, Germany), Vladimir Kašćelan (Podgorica, Montenegro), Božo Mihailović (Podgorica, Montenegro),Diana Antonova (Ruse, Bulgaria), Svilen Kunev (Ruse, Bulgaria), Adrian Tantau (Bucharest, Romania), Jaka Vadnjal (Ljubljana, Slovenia),Predrag Trpeski (Skopje, FYR Macedonia), Neven Šerić (Split, Hrvatska), Ljubica Knježević Cvelbar (Ljubljana, Slovenia)

Tehnički urednik:
mr Nemanja Šarenac

Sekretar:
Arsen Hršum, mr

Lektor:
Željka Pržulj

Prevod na engleski:
prof. Slavica Jevtović Anđelić

 

Radove objavljenje u časopisu referišu baze:

DOI Srpska, Banja Luka
CrossRef, Oxford, United Kingdom
Google Scholar;
EBSCO Publishing, Ipsvič, USA;
SCIRUS (SCIRUS for Scientific information only);
INDEX COPERNICUS International, Varšava, Poljska;
DOAJ (Directory of Open Access Journals), Lund University, Švedska;
CABELL′S Directories (Cabell′s Directories of Publishing Opportunities), Teksas, SAD;
C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Frankfurt na Majni, Njemačka;
BASE (BASE – Bielefeld Academic Search Engine), Bielefeld University Library, Njemačka;
JEL (Journal of Economic Literature) /EconLite, (American Economic Association's Electronic Database), Pitsburg, SAD;

 

Časopis izlazi polugodišnje

ISSN: 1840-3557

e-ISSN: 1986-6690

UDK: 33

COBISS. BH-ID: 16736262

DOI: 10.7251/ZREFIS

 

Časopis je štampan uz finansijsku podršku
Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.

 

Adresa uredništva:
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Alekse Šantića 3, 71420 Pale
Bosna i Hercegovina
+387 57 226 651 lokal 208
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
http://www.zrefis.com

 

© Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo) 2013. Sva prava su zadržana. Nijedan dio ove publikacije ne može biti reprodukovan niti smješten u sistem za pretraživanje ili transmitovanje u bilo kom obliku, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole autora.

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova