Prvo mjesto na rang listi časopisa Ministarstva nauke i tehnologije
Republike Srpske u 2011. i 2012. godini

Časopis je, prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, osvojio 28 od mogućih 30 bodova i time svrstan u prvu kategoriju naučnih časopisa i postao prvi na rang listi.

Rang lista kategorisanih nacionalnih časopisa

 

Najbolji naučni i stručni časopis u 2012. godini

Drugi Festival nauke u Republici Srpskoj, koji je održan od 7. do 9. novembra 2012. godine u Banja Luci, privukao je kako naučnike, predavače i promotere nauke iz celog regiona, tako i mnogobrojnu decu i odrasle ljubitelje nauke.

Zbornik radova Ekonomskog fakultata u Istočnom Sarajevu proglašen je kao najbolji naučni i stručni časopis za 2012. godinu u Republici Srpskoj.

 

 

 

 

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova