Svi naučni članci obavezno podliježu recenziji. Za svaki članak predviđena su dva recenzenta iz relevantne naučne oblasti, i oba su anonimna. Imena autora takođe su i za recenzente anonimna.

Ukoliko recenzenti pozitivno ocjene članak, svrstavaju ga u jednu od slijedećih kategorija:

Izvorni naučni članak (Original scientific paper) predstavlja originalno naučno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Članak je sastavljen tako da se na temelju iznesenih informacija može:

  • reprodukovati metodološki i računski postupak i na osnovu dobivenih rezultata s jednakom tačnošću ili unutar granica stepena slobode, kako to navodi autor, ili
  • ponoviti autorova zapažanja i prosuditi njegove analize, ili
  • provjeriti tačnost analiza i dedukcija na kojima se zasnivaju autorovi nalazi.

Prethodno saopštenje (Preliminary communication) predstavlja naučni članak koji obavezno sadrži jednu ili više naučnih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitaocu omogućile provjeru iznesenih naučnih spoznaja.

Izlaganje sa naučnog skupa (Conference paper) predstavlja cjelovit članak koji je prethodno referisan na naučnom skupu, ali u obliku cjelovitog članka nije objavljen u zborniku naučnog skupa.

Pregledni članak (Review paper) iznosi poseban problem o kome je već publikovan naučni rad, ali mu se pristupa na nov način.

Stručni članak (Professional paper) sadrži korisne priloge iz struke i za struku.

Poziv za slanje radova

 PAPER TEMPLATE

 

 

 

 

 

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova